REGLEMENT

Selectie en voorwaarden voor cliënten om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Stichting

Dierenvoedselbank WEERT.

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank WEERT als:

Onze hulp is bedoeld voor uw eigen huisdier die u al had voor u bij de voedselbank terecht kwam.

Fokovereenkomsten worden niet geaccepteerd en het wordt ook niet toegestaan met uw huisdier te fokken

zolang u van onze hulp gebruik maakt. Doet u dit wel wordt u per direct uitgeschreven en mag u voor geen

enkel huisdier meer gebruik maken van de dierenvoedselbank. 

Toestemming Met het ondertekenen van dit reglement geef je de Dierenvoedselbank Weert toestemming om uw gegevens met derden te delen, met als doel uw inkomenssituatie te (her)toetsen. Na deze (her)toetsing wordt bekeken of u in aanmerking komt voor voedsel van de Dierenvoedselbank Weert .

Als u niet in de gelegenheid bent zelf uw pakket af te halen, dan dient u zelf iemand te regelen die dit voor u

ophaalt. Hiervan graag de Dierenvoedselbank op de hoogte stellen zodat we weten wie we het pakket mee

moeten geven. U kunt die doorgeven via mailadres: info@dieren-voedselbank.nl.

Kunt u het pakket niet op de afgesproken tijd afhalen dient u dit te melden. Wij zijn in onze vrije tijd bezig met

uw pakketten samen te stellen, als u niet komt moeten we de spullen weer terug naar de opslag brengen en

dat is dubbel werk. Bent u 2 keer niet geweest zonder afmelding, wordt de hulpverlening stopgezet. U dient

zich dan opnieuw in te schrijven (hou dan rekening met een wachttijd van minimaal 3 maanden).

De Dierenvoedselbank is, ondanks dat wij met de grootste zorg onze producten innemen om het hierna te

kunnen verdelen, niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.  De producten neemt u

dus op eigen risico mee van het afhaalpunt waarna u zelf beoordeeld of u het uw dier kunt voeren.

Er kunnen producten over de houdbaarheidsdatum zijn, daarom krijgen wij deze gratis. Dit betekent dat de

kwaliteit van het product na deze datum niet meer wordt gegarandeerd. Eventuele diepvriesproducten

worden ingevroren meegegeven, u dient deze thuis zo snel mogelijk weer in te vriezen. Hierover draagt u zelf

de verantwoordelijkheid.

De Dierenvoedselbank behoudt zich het recht voor om te  allen tijde de voedselverstrekking stop te zetten.

De reden wordt met u besproken. De Dierenvoedselbank kan niet garanderen dat er altijd een pakket

beschikbaar zal zijn. Wij zijn immers afhankelijk van dat wat er beschikbaar is.

Mocht er een belangrijke wijziging zijn/komen in uw inkomenssituatie, dan dient u dat zelf aan ons kenbaar te

maken. Indien bij hertoetsing blijkt dat u dit niet heeft doorgegeven aan de Dierenvoedselbank dan heeft u

misbruik gemaakt van onze regels. U wordt dan per direct uitgeschreven en komt niet meer in aanmerking

voor onze hulp. Komt u niet naar de hertoetsing zonder grondige reden, dan wordt u per direct uitgeschreven

en komt u niet meer in aanmerking voor een voedselpakket voor dieren. Na een wachttijd van minimaal 3

maanden kunt u zich weer aanmelden.

Wij respecteren u en verwachten met respect behandeld te worden. Vervelende opmerkingen of onbehoorlijk

gedrag naar ons of anderen wordt niet getolereerd. Elke cliënt is voor ons waardevol als mens, ongeacht

geslacht, uiterlijk, achtergrond, religie, levenswijze of huidskleur. Misdraagt u zich dan bent u niet langer

welkom.

Verder nog het volgende: De dierenvoedselbank bestaat doordat we allemaal ons steentje bijdragen om zo

daar te helpen waar hulp nodig is. Graag zouden wij ook van uw hulp gebruik willen maken. In moeilijke tijden

hebben we elkaars hulp vaak hard nodig. Wij willen u daarom vragen om eens na te denken hoe u uw

steentje kan bijdragen in hulp aan anderen. Dit kan hulp zijn aan de dieren-voedselbank maar kan ook een

helpende hand zijn aan iemand in uw omgeving. Graag gaan wij hierover met u in gesprek zodat er een keten

van hulp daar waar nodig is ontstaat.

Kortom, de dierenvoedselbank is voor ons allen en door ons allen.

Stichting Dierenvoedselbank Weert

Website: www.dieren-voedselbank.nl

Email: info@dieren-voedselbank.nl

Telefoonnummer: 06-49934187

KvK nr.: 58453075

REGIOBank rek: NL20RBRB0898286506 Tav Stichting Dierenvoedselbank

PayPal: info@dieren-voedselbank.nl

STICHTING DIERENVOEDSELBANK WEERT

HELP ONS HELPEN

HULP voor uw dier NODIG? HULP voor uw dier NODIG?

REGLEMENT

Selectie en voorwaarden voor cliënten om in aanmerking te komen voor

ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank WEERT.

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting

Dierenvoedselbank WEERT als:

Onze hulp is bedoeld voor uw eigen huisdier die u al had voor u bij de

voedselbank terecht kwam. Fokovereenkomsten worden niet

geaccepteerd en het wordt ook niet toegestaan met uw huisdier te

fokken zolang u van onze hulp gebruik maakt. Doet u dit wel wordt u per

direct uitgeschreven en mag u voor geen enkel huisdier meer gebruik

maken van de dierenvoedselbank. 

Toestemming Met het ondertekenen van dit reglement geef je de Dierenvoedselbank Weert toestemming om uw gegevens met derden te delen, met als doel uw inkomenssituatie te (her)toetsen. Na deze (her)toetsing wordt bekeken of u in aanmerking komt voor voedsel van de Dierenvoedselbank Weert .

Als u niet in de gelegenheid bent zelf uw pakket af te halen, dan dient u

zelf iemand te regelen die dit voor u ophaalt. Hiervan graag de

Dierenvoedselbank op de hoogte stellen zodat we weten wie we het

pakket mee moeten geven. U kunt die doorgeven via mailadres:

info@dieren-voedselbank.nl.

Kunt u het pakket niet op de afgesproken tijd afhalen dient u dit te

melden. Wij zijn in onze vrije tijd bezig met uw pakketten samen te

stellen, als u niet komt moeten we de spullen weer terug naar de opslag

brengen en dat is dubbel werk. Bent u 2 keer niet geweest zonder

afmelding, wordt de hulpverlening stopgezet. U dient zich dan opnieuw

in te schrijven (hou dan rekening met een wachttijd van minimaal 3

maanden).

De Dierenvoedselbank is, ondanks dat wij met de grootste zorg onze

producten innemen om het hierna te kunnen verdelen, niet

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.  De

producten neemt u dus op eigen risico mee van het afhaalpunt waarna u

zelf beoordeeld of u het uw dier kunt voeren.

Er kunnen producten over de houdbaarheidsdatum zijn, daarom krijgen

wij deze gratis. Dit betekent dat de kwaliteit van het product na deze

datum niet meer wordt gegarandeerd. Eventuele diepvriesproducten

worden ingevroren meegegeven, u dient deze thuis zo snel mogelijk

weer in te vriezen. Hierover draagt u zelf de verantwoordelijkheid.

De Dierenvoedselbank behoudt zich het recht voor om te  allen tijde de

voedselverstrekking stop te zetten. De reden wordt met u besproken. De

Dierenvoedselbank kan niet garanderen dat er altijd een pakket

beschikbaar zal zijn. Wij zijn immers afhankelijk van dat wat er

beschikbaar is.

Mocht er een belangrijke wijziging zijn/komen in uw inkomenssituatie,

dan dient u dat zelf aan ons kenbaar te maken. Indien bij hertoetsing

blijkt dat u dit niet heeft doorgegeven aan de Dierenvoedselbank dan

heeft u misbruik gemaakt van onze regels. U wordt dan per direct

uitgeschreven en komt niet meer in aanmerking voor onze hulp. Komt u

niet naar de hertoetsing zonder grondige reden, dan wordt u per direct

uitgeschreven en komt u niet meer in aanmerking voor een

voedselpakket voor dieren. Na een wachttijd van minimaal 3 maanden

kunt u zich weer aanmelden.

Wij respecteren u en verwachten met respect behandeld te worden.

Vervelende opmerkingen of onbehoorlijk gedrag naar ons of anderen

wordt niet getolereerd. Elke cliënt is voor ons waardevol als mens,

ongeacht geslacht, uiterlijk, achtergrond, religie, levenswijze of

huidskleur. Misdraagt u zich dan bent u niet langer welkom.

Verder nog het volgende: De dierenvoedselbank bestaat doordat we

allemaal ons steentje bijdragen om zo daar te helpen waar hulp nodig is.

Graag zouden wij ook van uw hulp gebruik willen maken. In moeilijke

tijden hebben we elkaars hulp vaak hard nodig. Wij willen u daarom

vragen om eens na te denken hoe u uw steentje kan bijdragen in hulp

aan anderen. Dit kan hulp zijn aan de dieren-voedselbank maar kan ook

een helpende hand zijn aan iemand in uw omgeving. Graag gaan wij

hierover met u in gesprek zodat er een keten van hulp daar waar nodig is

ontstaat.

Kortom, de dierenvoedselbank is voor ons allen en door ons allen.

STICHTING DIERENVOEDSELBANK WEERT

HELP ONS HELPEN

Stichting Dierenvoedselbank Weert

Website: www.dieren-voedselbank.nl

Email: info@dieren-voedselbank.nl

Telefoonnummer: 06-49934187

KvK nr.: 58453075

REGIOBank rek: NL20RBRB0898286506 Tav Stichting Dierenvoedselbank

PayPal: info@dieren-voedselbank.nl