Missie

Het doel van Stichting Dierenvoedselbank Weert is om geheel belangeloos mensen die in financiële

moeilijkheden zijn geraakt te ondersteunen om hun huisdier te kunnen behouden.

De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel.

Daarnaast probeert de Stichting om de huisdieren van de baasjes op andere manieren te ondersteunen met,

speeltjes, manden, bodembedekking en antivlooienmiddelen.

Stichting Dierenvoedselbank Weert

Website: www.dieren-voedselbank.nl

Email: info@dieren-voedselbank.nl

Telefoonnummer: 06-49934187

KvK nr.: 58453075

REGIOBank rek: NL20RBRB0898286506 Tav Stichting Dierenvoedselbank

PayPal: info@dieren-voedselbank.nl

STICHTING DIERENVOEDSELBANK WEERT

HELP ONS HELPEN

Waarom Stichting Dierenvoedselbank Weert

Door verschillende oorzaken kunnen mensen in financiële problemen komen

bijvoorbeeld: economische crisis, een scheiding, schulden of  door een beperkte

inzicht om met de financiën om te kunnen gaan. De huisdieren staan helaas voor

de meeste schuldhulporganisaties onderaan de lijst als hulpbehoevende.

Terwijl voor de baasjes de huisdieren vaak hun laatste strohalm zijn in deze

moeilijke situaties. 

help ons helpen

Missie

Het doel van Stichting Dierenvoedselbank Weert is om

geheel belangeloos mensen die in financiële moeilijkheden

zijn geraakt te ondersteunen om hun huisdier te kunnen

behouden.

De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel.

Daarnaast probeert de Stichting om de huisdieren van de

baasjes op andere manieren te ondersteunen met, speeltjes,

manden, bodembedekking en antivlooienmiddelen.

Waarom Stichting Dierenvoedselbank Weert

Door verschillende oorzaken kunnen mensen in financiële problemen

komen bijvoorbeeld: economische crisis, een scheiding, schulden of 

door een beperkte inzicht om met de financiën om te kunnen gaan. De

huisdieren staan helaas voor de meeste schuldhulporganisaties

onderaan de lijst als hulpbehoevende.

Terwijl voor de baasjes de huisdieren vaak hun laatste strohalm zijn in

deze moeilijke situaties.

STICHTING DIERENVOEDSELBANK WEERT

HELP ONS HELPEN

Stichting Dierenvoedselbank Weert

Website: www.dieren-voedselbank.nl

Email: info@dieren-voedselbank.nl

Telefoonnummer: 06-49934187

KvK nr.: 58453075

REGIOBank rek: NL20RBRB0898286506 Tav Stichting Dierenvoedselbank

PayPal: info@dieren-voedselbank.nl