Stichting Dieren-Voedselbank
Home.
Info.
Reglement.
Jaarverslagen.
Links.
Contact.
Deze site is mede mogelijk gemaakt door Neostrada Webhosting

Reglement Stichting Dierenvoedselbank

Onze hulp is bedoeld voor uw eigen huisdier die u al had voor u bij de voedselbank terecht kwam. Fokovereenkomsten worden niet geaccepteerd en het wordt ook niet toegestaan met uw huisdier te fokken zolang u van onze hulp gebruik maakt. Doet u dit wel wordt u per direct uitgeschreven en mag u voor geen enkel huisdier meer gebruik maken van de dierenvoedselbank.  

Als u niet in de gelegenheid bent zelf uw pakket af te halen, dan dient u zelf iemand te regelen die dit voor u ophaalt. Hiervan graag de Dierenvoedselbank op de hoogte stellen zodat we weten wie we het pakket mee moeten geven. U kunt die doorgeven via mailadres: info@dieren-voedselbank.nl.

Kunt u het pakket niet op de afgesproken tijd afhalen dient u dit te melden. Wij zijn in onze vrije tijd bezig met uw pakketten samen te stellen, als u niet komt moeten we de spullen weer terug naar de opslag brengen en dat is dubbel werk. Bent u 2 keer niet geweest zonder afmelding, wordt de hulpverlening stopgezet. U dient zich dan opnieuw in te schrijven (hou dan rekening met een wachttijd).

De Dierenvoedselbank is, ondanks dat wij met de grootste zorg onze producten innemen om het hierna te kunnen verdelen, niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.  De producten neemt u dus op eigen risico mee van het afhaalpunt waarna u zelf beoordeeld of u het uw dier kunt voeren.

Er kunnen producten over de houdbaarheidsdatum zijn, daarom krijgen wij deze gratis. Dit betekent dat de kwaliteit van het product na deze datum niet meer wordt gegarandeerd. Eventuele diepvriesproducten worden ingevroren meegegeven, u dient deze thuis zo snel mogelijk weer in te vriezen. Hierover draagt u zelf de verantwoordelijkheid.

De Dierenvoedselbank behoudt zich het recht voor om te  allen tijde de voedselverstrekking stop te zetten. De reden wordt met u besproken. De Dierenvoedselbank kan niet garanderen dat er altijd een pakket beschikbaar zal zijn. Wij zijn immers afhankelijk van dat wat er beschikbaar is.

Mocht er een belangrijke wijziging zijn/komen in uw inkomenssituatie, dan dient u dat zelf aan ons kenbaar te maken. Indien bij hertoetsing blijkt dat u dit niet heeft doorgegeven aan de Dierenvoedselbank dan heeft u misbruik gemaakt van onze regels. U wordt dan per direct uitgeschreven en komt niet meer in aanmerking voor onze hulp. Komt u niet naar de hertoetsing zonder grondige reden, dan wordt u per direct uitgeschreven en komt u niet meer in aanmerking voor een voedselpakket voor dieren. Na een wachttijd van minimaal 3 maanden kunt u zich weer aanmelden.

Wij respecteren u en verwachten met respect behandeld te worden. Vervelende opmerkingen of onbehoorlijk gedrag naar ons of anderen wordt niet getolereerd. Elke cliënt is voor ons waardevol als mens, ongeacht geslacht, uiterlijk, achtergrond, religie, levenswijze of huidskleur. Misdraagt u zich dan bent u niet langer welkom.

Verder nog het volgende: De dierenvoedselbank bestaat doordat we allemaal ons steentje bijdragen om zo daar te helpen waar hulp nodig is. Graag zouden wij ook van uw hulp gebruik willen maken. In moeilijke tijden hebben we elkaars hulp vaak hard nodig. Wij willen u daarom vragen om eens na te denken hoe u uw steentje kan bijdragen in hulp aan anderen. Dit kan hulp zijn aan de dieren-voedselbank maar kan ook een helpende hand zijn aan iemand in uw omgeving. Graag gaan wij hierover met u in gesprek zodat er een keten van hulp daar waar nodig is ontstaat.

Kortom, de dierenvoedselbank is voor ons allen en door ons allen.